พระนครเหนือ จับมือ TBWG และไอแอม คอนซัลติ้ง ลงนามความร่วมมือ Digital Transformation ด้วยลายเซ็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ร่วมกับ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) และ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ด้วยการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) เต็มรูปแบบผ่านระบบบล็อกเชน ตอกย้ำความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลตัวจริง

โดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง รวมไปถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ เห็นได้ว่าทุกอุตสาหกรรมต่างปรับตัวเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็เช่นกัน เราได้นำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน การสอน รวมถึงการวิจัยและบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย บล็อกเชนเองก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เรามองเห็นว่าบล็อกเชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกันในวงการศึกษาเราก็คาดว่าบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ร่วมเป็นหนึ่งใน Validator Node ของ xCHAIN บล็อกเชนสาธารณะ ที่สร้างขึ้นโดย Thailand Blockchain Working Group เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายบล็อกเชนประเทศไทยให้แข็งแรง และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่ทดลองสร้างสรรค์เทคโนโลยี และทดลองพัฒนานวัตกรรมบนบล็อกเชน มหาวิทยาลัยมีจุดหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน การจะเตรียมความพร้อมให้พวกเขา เราต้องเป็นเสมือน Sandbox ให้นักวิจัย และนักศึกษาได้มาทดลองพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความร่วมมือครั้งนี้เราเชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับ TBWG และ I AM Consulting ได้เป็นอย่างดี”

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการ Thailand Blockchain Working Group กล่าวว่า “เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราได้มองเห็นว่าบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการนำมาช่วยให้องค์กรเข้าสู่ Digital Transformation รวมถึงสถาบันการศึกษา จึงได้เกิดการรวมตัวเป็น TBWG ขึ้น เพื่อเป็นกลุ่มความร่วมมือของผู้พัฒนาบล็อกเชนในประเทศไทย โดยคิดว่าสักวันประเทศไทยจะต้องมีบล็อกเชนเป็นของตัวเอง เนื่องจากเราไม่สามารถไปอยู่บนเชนของต่างประเทศได้ตลอดไป ดังนั้น เมื่อปีที่ผ่านมา TBWG จึงได้สร้างบล็อกเชนของตัวเองในชื่อ xCHAIN โดยได้รับความร่วมมือจาก 7 สถาบันการศึกษา 8 องค์กรธุรกิจ และ 4 ผู้ก่อตั้ง TBWG ร่วมกันเป็น Validator Node เพื่อให้ผู้ใช้ระบบมั่นใจได้ว่าระบบมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโครงสร้างที่ดี และสร้างความแข็งแรงให้กับ Blockchain Ecosystem ได้”

นอกจากนั้นการลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ยังมุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี บล็อกเชน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบล็อกเชนในประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้และนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา รวมถึง Startup ต่างๆ และสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ต่อไป

ที่มา: I AM Consulting