มูลนิธิ EDF ชวนส่งกำลังใจร่วมบริจาคชุดของขวัญการเรียนรู้ให้นักเรียนยากจนก่อนเปิดภาคเรียนเทอม 2

ปัจจุบันนักเรียนทั่วประเทศอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 หลังจากเคร่งเครียดกับการเรียนทั้งแบบออนไลน์ (online) ออนแฮนด์ (on-hand) หรือมีบางส่วนในพื้นที่ห่างไกลที่มีโอกาสสลับกันไปเรียนในชั้นเรียนปรกติ และขณะนี้นักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่ต่างเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโดวิด-19 ต่างรอคอยด้วยความหวังกับการไปโรงเรียนตามปรกติในภาคเรียนที่ 2 ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตนเอง เพื่อน ๆ ครู อาจารย์ และทุกคนปลอดภัย

เพื่อร่วมสานฝันให้เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนยากจนที่ด้อยโอกาส  มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนมอบชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนด้อยโอกาสในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ได้แก่ ชุดเครื่องเขียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเรียนในชนบทห่างไกลชุดละ 550 บาท รองเท้ากีฬาสานฝันให้น้องได้ใส่เล่นกีฬาอย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสานฝันการเป็นนักกีฬา 1 คู่  700 บาท กระเป๋าเป้สร้างรอยยิ้มให้น้องใช้ไปโรงเรียน 1 ใบ 650 บาท ร่วมเติมเต็มรอยยิ้มบนถนนสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในชนบทด้วยจักรยานเปื้อนยิ้ม 2,300 บาท  มอบไออุ่นให้น้องในช่วงฤดูหนาวที่จะมาเยือนด้วยเสื้อกันหนาว 1 ตัว 600 บาท หรือเสื้อกีฬาพาเพลินให้น้องได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย 1 ตัว 350 บาท โดยราคาชุดของขวัญการเรียนรู้รวมค่าดำเนินการในการจัดส่ง และหลังจากนักเรียนได้รับของขวัญจากผู้บริจาคแล้ว มูลนิธิ EDF จะจัดส่งจดหมายขอบคุณจากนักเรียนหรือโรงเรียน พร้อมภาพถ่ายการรับมอบของขวัญ (ถ้ามี) ให้ผู้บริจาคตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อไป

ผู้สนใจสามารถซื้อชุดของขวัญการเรียนรู้ให้นักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลโดยการบริจาคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ EDF https://www.edfthai.org  หรือโอนเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังโอนเงินแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายต่อไปได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลที่โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและมีความเท่าเทียมทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ และจากการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว ในการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ที่มา: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา