ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญคุณครูแนะแนว เข้าร่วมโครงการสัมมนา ONLINE “ค้นหาตัวเอง Self exploration” และแนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น

ครั้งแรกกับงานสัมมนา ที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการค้นหาตัวเองของเด็กยุค “Gen Alpha” มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนคุณครูแนะแนว เข้าร่วมโครงการสัมมนา ONLINE “ค้นหาตัวเอง Self exploration ” และแนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น  ผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ในช่วงเวลา 10.10 – 11.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ ค้นหาตัวเอง Self exploration ” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และเวลา 11.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยาย หัวข้อ “ แนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น ”โดย ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา  ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ – 28 ตุลาคม 2564

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/…/1l-rvu8d0zW2yntqzytZlh…/edit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08-6576-8330 หรือทาง Line ID : spucmkt

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #SPUC #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุมชลบุรี

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม