ทีเซลส์จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Nutrigenomics ในประเทศไทย”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Nutrigenomics ในประเทศไทย” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Nutrigenomics ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และร่วมผลักดันงานด้านนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ด้านโภชนาการ หรือพันธุศาสตร์ และมีความสนใจในด้านโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนพันธุศาสตร์ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับสิทธิ์เข้าคอร์สเรียนออนไลน์ หัวข้อ Nutrigenomics (โภชนพันธุศาสตร์) โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 10 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่14-21 กันยายน 2564) ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นจำนวน 1 ครั้ง

  • เปิดรับสมัครวันนี้ – 6 สิงหาคม 2564
  • สมัครเข้าร่วมโครงการ : สแกน QR Code หรือ https://forms.office.com/r/RYbjgyspZQ
  • กำหนดการวันเรียน : วันที่14-21 กันยายน 2564
    (*หมายเหตุ : กำหนดการวันเรียน อาจมีการปรับเปลี่ยนวันตามความเหมาะสม)

ที่มา: ทีเซลส์