นิสิตทุนกัมพูชา ม.พะเยา พบอธิการบดี รับโอวาทการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองบริการการศึกษา ได้นำนิสิตกัมพูชา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยครั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตพร้อมแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และได้มอบของที่ระลึกแก่นิสิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทำการเรียนการสอนรูปแบบปกติ และแบบ Online

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา