คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เชิญร่วมร่างข้อกำหนดการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคหลอมรวมสื่อ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ และข้อกำหนดในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ

เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการใช้ปรับปรุงข้อเสนอแนะ เสนอต่อ กองทุน กทปส. สำนักงาน กสทช. ต่อไป

ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดแสดงความคิดเห็นหรือ click ที่ https://forms.gle/ZqLtZgdBiSDU1cZw6

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย