British college SPU ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน “British KickStart 2021”

British College มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมแสดงความสามารถทางด้านวิชาการและประลองฝีมือ ในการแข่งขันกีฬา Esport รายการ British KickStart 2021 ชิงเงินรางวัล

โดย British College KickStart 2021  จะมีกิจกรรมซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

  1. Business Quiz
  2. Business Pitch
  3. E-sports
  4. Talent Contest

รายละเอียด การแข่งขัน คลิก : https://britishcollege.spu.ac.th/kickstart2021/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062-402-5999 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น.)

Line : @bcspu

British college Facebook : https://m.me/britishcollegespu/

British college (line): @bcspu or click https://lin.ee/qfBCIOW

britishcollege@spu.ac.th

British College ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนปริญาญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังฤษ โดยทำการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านบริหารธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากองศ์กรวิชาชีพ และวิชาการ โดยเป้าหมายหลักของ British College โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือการสร้างนักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถพัฒนาทักษะที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม