อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)”

“ภาษาอังกฤษ” มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัล ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงานแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนอีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรม นิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ทันสมัย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการมีเครื่องมือสื่อสาร แต่เพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (คุณสมบัติ ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ในระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า) โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านนิยาย เรื่องสั้น ดูละคร/ ซีรีส์ เพื่ออภิปรายหรือทำกิจกรรมต่างๆ จัดอบรมวันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2564 รวม 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000 บาท

ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ www.aksornchula.com อีเมล์: aksornchula@chula.ac.th สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 02-218 4534-36

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย