“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ยังครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน และอยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ UniRank 2021

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2021  “Unirank” Top Universities in Thailand 2021 Thai University Ranking  

ผลปรากฏว่า อันดับปี 2021 ช่วงต้นปีนี้ ประเภท มหาวิทยาลัยเอกชน

“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ยังครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนได้เช่นกัน อยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4. มหาวิทยาลัยรังสิต
  5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  8. มหาวิทยาลัยสยาม
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

และอันดับที่ 1 ประเภท มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฎ อันดับที่1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประเภท มหาวิทยาลัยราชมงคล อันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับการจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและทั่วโลก เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

ตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking components and algorithm

The current uniRank University Ranking™ is based upon an algorithm including 5 unbiased and independent web metrics extracted from 4 different web intelligence sources:

Moz Domain Authority ,Alexa Global Rank ,SimilarWeb Global Rank ,Majestic Referring Domains,

Majestic Trust Flow

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม