อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในงาน MOU สสอท.และ DCT มุ่งสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านระบบสารสนเทศดิจิทัล

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนซ้ายสุด) เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทยฯ เเละ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงต์เพื่อร่วมกันสร้างกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัล ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของ สมาชิก สสอท.เเละสภาดิจิทัลฯ ร่วมมือการจัดศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถาบันกับการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการการ ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ได้มี อธิการบดีจากสถาบันสมาชิก เเละกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม