ปรบมือรัวๆ! 3 คนเก่ง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ใช้วุฒิอนุปริญญา สอบผ่านการทดสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่น 55

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี และขอปรบมือดังๆให้กับ 3 คนเก่งจากรั้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย นายสมเกียรติ น้ำดอกไม้ (ฟร้อง), นายภูมิพัฒน์ วิทยารัฐ (อาร์ต), และนายธนากร พรมหนองโดก (มอส) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สามารถใช้วุฒิอนุปริญญาในการเข้าสอบภาคทฤษฎี ใบอนุญาตว่าความได้สำเร็จ โดยถือเป็นใบเบิกทางและโอกาสที่ดีสู่เส้นทางสายวิชาชีพด้านกฎหมาย เพราะสามารถสอบผ่านภาคทฤษฏี “ตั๋วทนาย” ได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย และมากกว่านั้นหากสอบผ่านภาคปฏิบัตินักศึกษาทั้ง 3 คน ก็จะมีโอกาสได้ตั๋วทนายไปพร้อมๆกับการรับปริญญา ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก และยังทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง และยังเป็นที่แรกในมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ถูกรับรองให้สอบได้ ซึ่งสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จะเปิดรับสมัครอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี หรือที่เรียกกันว่าตั๋วรุ่น 2 รุ่น ใน 1 ปี ได้แก่ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 1 รุ่น และช่วงประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน อีก 1 รุ่น โดยรุ่นที่ 55 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 25 เดือนกันยายน 2563

นักศึกษาทั้ง 3 คนได้ยื่นคำร้องขออนุปริญญาต่อทางมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเรียนปี 3 เทอมสุดท้ายและได้รับวุฒิอนุปริญญาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  ซึ่งทั้ง 3 คนก็สามารถยื่นใบสมัครพร้อมวุฒิเข้าฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 55 ได้ทันเวลาก่อนปิดรับสมัคร โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

การขอวุฒิอนุปริญญาจะทำให้สามารถสมัครอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี ได้ก่อนคนที่ไม่ได้ขอและต้องรอรับวุฒิปริญญาตรีถึง 2 ครั้ง และยังสามารถใช้วุฒิอนุปริญญาในการยื่นแบบแจ้งการฝึกหัดงาน 1 ปี หรือที่เรียกกันว่าตั๋วปี เพื่อสมัครสอบใบอนุญาตว่าความสำหรับผู้ผ่านการฝึกงาน 1 ปีอีกด้วย

สำหรับการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 55 ในระยะเวลาก่อนที่จะถึงวันสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ได้มีการจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าอบรมเป็นระยะเวลา 17 วันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นชิมรางอุ่นเครื่องก่อนที่จะลงสนามสอบจริง เมื่อผ่านการสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 55 ตามประกาศจากทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปคือการหาที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้ง 3 นักศึกษาคนเก่งจะต้องออกฝึกสหกิจของทางมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 4 เทอม 2 จึงได้เลือกสถานที่ฝึกสหกิจเป็นสำนักงานทนายความ เพื่อที่จะสามารถออกฝึกสหกิจ ไปพร้อมกับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ สิ่งที่รออยู่หลังจากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ คือการสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 55 มีกำหนดการลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม