ชวนฟัง! “BeNeat App แม่บ้านออนไลน์ฯ” ใน SPU Tech Talk Season 8 #4 ผ่าน Facebook Live

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์  Facebook Live ในหัวข้อ “BeNeat  App แม่บ้านออนไลน์หมดห่วงเรื่องความสะอาดในที่พัก และสำนักงาน เราช่วยคุณหาแม่บ้านคุณภาพเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว”

โดย  ดร.คมคิด ชัชชาภรณ์ CTO บริษัท บีนีท จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์

Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม