ร่วมยินดี! ผู้เข้าร่วมการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 2 ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด การนำเสนอ Through Ideas into Practice ครั้งที่ 1

เมื่อเร็วๆนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมโครงการ (online) โดยได้จัดให้มีการนำเสนอ Through Ideas into Practice  ครั้งที่ 1 ผ่าน Zoom Meeting พร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่ อันดับ 1 หลักสูตร Big Data ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Big Data ในอุตสาหกรรม Automotive” นำเสนอโดย คุณปกรณ์ เอื้อวัชโร ได้คแนนโหวต 25%, อันดับ 2 หลักสูตร Cyber Security โครงการ “อย่าหาว่าพี่สอน…จากผู้เรียนสู่นักวิจัย ในหัวข้อ An Integrated Cyber Security Framework For Personal Data Protection: A Case Study On Thai Personal Data Protection Act B.E. 2562” นำเสนอโดย คุณทรงธรรม วานิชขจร ได้คะแนนโหวต 23%, และอันดับ 3 หลักสูตร Cyber Security ในหัวข้อ “Network Access Control” นำเสนอโดย คุณชัชวาลย์ พานวงษ์ ได้คะแนนดหวต 15%. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ทุกท่าน เชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการพัฒนาผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่จะออกมาจากผู้เข้าร่วมการอบบรม ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ของชาติต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม