ห้ามพลาด! ชวนฟัง LIVE สด บัญชี Talk “จบ ป.โท ACC SPU กับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง LIVE สด การเสวนา “บัญชี Talk จบ ป.โท ACC SPU กับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง” โดย

– พันตรีวีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย/นายทหารบัญชี มณฑลทหารบกที่ 13

– อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผอ. ศูนย์ S-PAC คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

– อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม