หลักสูตร สุด WOW! เรียนออนไลน์ จบตรีควบโท ว.โลจิสติกส์ฯ SPU

อีกหนึ่งตัวเลือกของผู้จบ ปวส.  หลักสูตร 2+1 ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU เรียนออนไลน์ ก็จบปริญญาตรีควบปริญญาโทได้ จบได้ภายใน 3 ปี รับ 2 ปริญญา

สมัครออนไลน์

คลิก : www.spu.ac.th/apply/scholarship64

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)  เวลา 09.00 – 17.00 น.

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 0614205641-4

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม