ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #40 “Cold Chain Logistics”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE

SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #40

หัวข้อ “Cold Chain Logistics”

วิทยากร :
คุณดนัย คาคัสซี
Executive Vice President,
Inter Express Logistic, Technology Co., Ltd

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 18.00-19.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605

Passcode: 1234567

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม