คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “ยุทธศาสตร์การค้ายุคใหม่”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้ ออนไลน์ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การค้ายุคใหม่” BUSINESS ANALYTICS FOR SME โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วาสน่า กรุ๊ป (ผู้ผลิต-ส่งออก-ลงทุนในตลาดจีน และอาเซียน) คณะกรรมการคัดสรรผู้ประกอบการ โครงการ PM Award, คณะกรรมการคัดสรรผู้ประกอบการ “อาหารฮาลาล” สู่งาน Anuga Thaifex 2021 ,วิทยากรและที่ปรึกษาพิเศษสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติสละเวลามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้รับฟัง ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ครบสูตร พร้อมได้โจทย์ไปลงมือทำจริง ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม