เป๊ะสุด! ต้องคณะนี้…SRIPATUM INTERNATIONAL COLLEGE

เป็น 1 ด้านธุรกิจระดับ Inter กับ 2 สาขาสุดเจ๋ง ตอบโจทย์เทรนด์การตลาดโลก

*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

BBA. in Business Management

*หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

B.A International Airline Business

ที่วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

SRIPATUM INTERNATIONAL COLLEGE

สมัครออนไลน์ คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota64

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม