ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #2 เสวนาออนไลน์ “พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป

ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 2  ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting

ในหัวข้อ “พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ID : 528 974 2746

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม