โครงการ platform เพื่อช่วยตามหาสุนัขหาย แมวหาย สัตว์เลี้ยงหาย ของสาขาการตลาด มศว

Taillink.net แพลตฟอร์มเพื่อช่วยตามหาสุนัขหาย แมวหาย สัตว์เลี้ยงหาย ของสาขาการตลาด มศว

ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา electronic marketing ของสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนา Online Platform ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมที่ยังไม่มีทางเลือกที่ดี น้องหมาหาย น้องแมวหาย สัตว์เลี้ยงหาย หรือปัญหาต่างๆของสัตว์เลี้ยงที่เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่มีทางออกที่ดี ในการเรียนการสอนจึงได้มีการสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหา สุนัขหาย แมวหาย หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่อาจต้องอาศัยกำลังของคนรักสัตว์ช่วยกันในการที่จะตามหาเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน

โดยท่านสามารถทดลองใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ที่ https://taillink.net หรือ Line ที่ @TailLink

ที่มา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ