SPU :ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม Download Logo 51 ปี SPU เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 51 ปีแห่งการก่อตั้ง SPU

สามารถ DOWNLOAD LOGO 51 ปี SPU ได้ที่นี่ HTTPS://WWW.SPU.AC.TH/PUBLIC/ADS/60

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม