สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 1 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูณ์ เปิดฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ใน 3 ได้แก่ 1.สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 10 คน 2.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คน และ3.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 10 คน  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูณ์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์