บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “DATA ANALYTICS – นวัตกรรมสมัยใหม่สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล“

อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพในงานด้านบัญชี หัวข้อ “ DATA ANALYTICS – นวัตกรรมสมัยใหม่สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล “ โดย อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ณ ห้องเรียนคณะบัญชี อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม