ขอเชิญร่วมเรียนรู้กับ หลักสูตร Business Model Canvas

เปิดมุมมองสู่การค้นพบโมเดลธุรกิจแนวใหม่ ที่เข้าถึง เข้าใจ ลูกค้าและตลาดมากขึ้น ใน หลักสูตร ‘Business Model Canvas รุ่น 2’ #สมัคร1ท่านฟรี1ท่าน.เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจก็ต้องปรับ พร้อมหาทิศทางธุรกิจใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งสภาพตลาด และความต้องการของกลุ่มลูกค้า ถึงเวลาเปิดมุมมองการสร้างสรรค์แนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้แตกต่าง กับหลักสูตร “Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด” ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดและทักษะของผู้เรียนใน 3 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย

.การปรับเปลี่ยน Mindset การเรียนรู้การเขียน Business Model Canvas การออกแบบ Business Model Canvas ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเนื้อหาจะอ้างอิงจาก Dr. Alex Osterwalder เจ้าของแนวคิด BMC.วันที่อบรม: 11 และ 21 เมษายน 2566 #OnlineTrainingรายละเอียดและสมัคร https://www.ftpi.or.th/event/108469

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ