WINMED จัดเสวนาพิเศษ The National of Cytologist by Winnergy Medical ครั้งที่ 1/2023

คุณกัญญสร ฐิตวรยศ (ลำดับที่ 6 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยระบบเจริญ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดงานเสวนาพิเศษ The National of Cytologist by Winnergy Medical ครั้งที่ 1/2023 วัตถุประสงค์เพื่อ สานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ และขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ThinPrep Pap Test และ Aptima HPV ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจาก สูตินรีแพทย์ และ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการแพทย์และนักเซลล์วิทยา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น ห้องประชุมวีนัส เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา

.

ที่มา: วินเนอร์ยี่ เมดิคอล

Symbol: WINMED