IND ดวงเฮง! รับศักราชใหม่ คว้างาน“กรมทางหลวง” มูลค่ารวม 20.90 ลบ. หนุน Backlog พุ่งแตะ 2,363.16 ลบ.ดันฐานธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เปิดข่าวดีรับศักราชใหม่ คว้าโปรเจควิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1 ) และงานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย จากกรมทางหลวง มูลค่ารวม 20,899,560 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หนุนงานในมือ (Backlog) ทะยานแตะ 2,363.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฟาก “ รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ” ระบุ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และผลักดันผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20%

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง,งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1 ) จากกรมทางหลวง มูลค่า 15,258,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน และงานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย มูลค่า 5,641,360 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน รวมทั้ง 2 โครงการคิดเป็นมูลค่ารวม 20,899,560 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“จากการที่บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการจากกรมทางหลวง แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ และจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพ ที่สำคัญช่วยต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้มีความแข็งแกร่ง หนุนผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นายรัฐวิชญ์กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงขยายงานของภาคเอกชนให้มากขึ้น เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้และกำไรให้มีความมั่นคงในอนาคต ซึ่งปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20 % ภายหลังจากการรับงานใหม่จากกรมทางหลวงส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 2,363.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขณะเดียวกันยังเชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจในปีนี้จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ที่มา: ไออาร์ เน็ตเวิร์ค

Symbol: IND