บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ หรือ TVDH รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2565

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVDH รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้บริหารจัดการภายในบริษัทอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรับผิดชอบต่อสังคม โดย TVDH ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: TVDH