‘บมจ. เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค’ รับโล่รางวัล EXCELLENT SUPPLIER AWARD 2022

คุณวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Ueda Shota -Manager (ที่ 2 จากซ้าย) และ Mr. Anucha Buala – Assistance Manager (ซ้ายสุด) จากบริษัท Nitori Trading Thailand เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัล EXCELLENT SUPPLIER AWARD 2022 จาก NITORI บริษัทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบรนด์ดังในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ‘เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค’ เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลก มีความพร้อมทุกด้าน และประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน อีกทั้งยังมีคุณภาพสูง ทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: ไออาร์ เน็ตเวิร์ค