EKH โชว์อนาคตแข็งแกร่ง

นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (แถวหน้าขวาสุด) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ให้การต้อนรับนักลงทุน เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดย EKH ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของโรงพยาบาล พร้อมประเมินธุรกิจยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care และบรรยากาศการกลับเข้ามาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: ไออาร์ เน็ตเวิร์ค

Symbol: EKH