โรงพยาบาลรามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

โรงพยาบาลรามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” ครั้งที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลนี้มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาลในวันกลับบ้าน

โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจ รวมถึงเป็นกำลังใจในการทำงานด้านบริการของบุคลากรทุกคน โรงพยาบาลรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง