บล. Zcom เผยกำไรในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เติบโตอยู่ที่ 95 ล้านบาท

นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ แซด-คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บล. Zcom”) เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การลดลงของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ในขณะที่ปี 2564 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมยกมาที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ อย่างไรก็ดี หากมองในแง่ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ บริษัทมียอดกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 118 ล้านบาทหรือเติบโตกว่า 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่ 13,769 ล้านบาทหรือเติบโตกว่า 41% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

นายประกฤตกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อก้าวสู่อันดับหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีมาร์จิ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  02-088-8218 หรือ อีเมล์: ir@zcomsec.com

ที่มา: บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม