เอ็ม บี เค รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สบยช.

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่สนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนแก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ (ที่ 1 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้มอบในงานกิจกรรม “1 ทศวรรษ สบยช. ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ตึกอำนวยการ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Symbol: MBK