APCO ยกระดับการดำเนินธุรกิจภูมิคุ้มกันบำบัด สู่การเป็นผู้นำกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell)

APCO ยกระดับการดำเนินธุรกิจภูมิคุ้มกันบำบัด สู่การเป็นผู้นำกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) เตรียมจัดตั้งบริษัท KILLER T CELL จำกัด ขยายนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์รักษา HIV ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า คณะนักวิจัย APCO ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่กระตุ้น Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง โดยการใช้สารสกัดจากพืชกินได้เข้าไปสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ปัจจุบัน บริษัทประสบความสำเร็จในการใช้สูตรที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว รักษาการติดเชื้อไวรัส ทุกชนิด เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และอาการมะเร็งได้ทุกๆระยะ ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 15 ปี จึงมีความพร้อมที่จะขยายนวัตกรรมนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มั่นคง ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

“เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดเซลล์ของร่างกายที่ติดเชื้อ โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกายเลย จึงเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วยังสามารถจัดการเซลล์มะเร็ง โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลย การกระตุ้น Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) จึงเป็นวิธีการที่รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้

ล่าสุด จึงจัดตั้งบริษัท KILLER T CELL จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถตั้งบริษัทร่วม เพื่อนำนวัตกรรมนี้ไปจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อและสอบถามได้โดยตรงที่ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ทาง email : pw@apco.co.th และสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bim100.com/-l20159791217408” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน APCO อยู่ระหว่างการใช้ประสบการณ์ที่สามารถรักษา HIV ให้กับผู้ติดเชื้อได้สำเร็จด้วยการกระตุ้น Killer T Cell โดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสเป็นครั้งแรกของโลก จัดตั้งศูนย์รักษา HIV ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยให้ผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย และใช้ระบบสื่อสารออนไลน์ (Remote Monitoring) ในลักษณะเดียวกับ Telemedicine ให้บริการกับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังขยายภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) เข้าไปใช้รักษาสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อรา แบคทีเรีย เอดส์และไวรัสอื่นๆ ที่ยังไม่มียารักษาได้ จัดตั้งบริษัทร่วมกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดจำหน่ายนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้แพร่หลายในประเทศไทยและพร้อมที่จะขยายไปในต่างประเทศ

โดยเน้นที่การดูแลมะเร็งในสุนัขและแมว ซึ่งได้ผลดีตลอดมาและใช้รักษาแมวที่ติดเชื้อเอดส์ (FIV) และ Feline Leukemia Virus (FeLV) ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งคาดว่าน่าจะมีตลาดที่ใหญ่มากพอสมควร เพราะมะเร็งจะเกิดขึ้น 1 ใน 4 ของสุนัขทั้งหมดและ 1 ใน 2 ของสุนัขที่มีอายุเกินกว่า 10 ปี และแมวจะติดเชื้อ FIV และ FeLV 2-5% ของแมวทั้งหมด ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนี้ได้มีการยอมรับให้ใช้ในคลีนิคสัตว์เลี้ยงของคณะสัตวแพทย์ในทุกมหาวิทยาลัยแล้ว จึงคาดว่าจะได้มีการใช้อย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันได้มีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ในประเทศไต้หวัน และอเมริกาแล้ว

ขณะที่ ในตลาดต่างประเทศ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Killer T Cell จัดจำหน่ายอยู่แล้วในประเทศจีน และผู้แทนจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียได้แจ้งให้ทราบว่าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทั่วประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากร 275 ล้านคนแล้ว

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

Symbol: APCO