BEM คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand 2021” ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 101,866 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย BEM ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ที่มา: ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

Symbol: BEM