ไทยยูเนี่ยนลงทุนในสตาร์ทอัพขนมสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากโปรตีนแมลง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในบริษัท ออร์ก้าฟีด ด้วยงบกองทุน venture fund โดยบริษัท ออร์ก้าฟีด นับเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพแนวหน้าของประเทศไทยในการผลิตขนมสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมจากแมลง

บริษัท ออร์ก้าฟีด จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืนโดยใช้โปรตีนแมลงภายใต้แบรนด์ Laika ผลิตจากหนอนแมลงวันลายที่ทานอาหารส่วนเกินที่สะอาดหรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตามโรงงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ออร์ก้าฟีดได้เข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารซึ่งไทยยูเนี่ยนได้ร่วมก่อตั้งขึ้นในปี 2562

การลงทุนในออร์ก้าฟีด และการร่วมมือต่อจากนี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยยูเนี่ยน (ในนามบริษัท ไอ-เทล) และสอดรับกับแนวทางของบริษัทในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยยูเนี่ยนครอบคลุม แบรนด์ต่างๆ ที่มีวางจำหน่ายในตลาด เช่น Marvo, Bellota, Paramount และ Calico Bay นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสินค้าที่ผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยยูเนี่ยนได้ขยายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงไปยั่งประเทศญี่ปุ่นโดยมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อกระจายสินค้า ขายและนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “นวัตกรรมและความยั่งยืนนับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน โดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงมากขึ้น ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ทำให้บริษัทของเราขยายธุรกิจในสินค้ากลุ่มดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เช่นการนำโปรตีนจากแมลงมาใช้ในการผลิต ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม (การปล่อยคาร์บอน การใช้น้ำและดิน) น้อยกว่าโปรตีนจากฟาร์มชนิดอื่นๆ มาก ออร์ก้าฟีดจะช่วยเราตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์ยั่งยืน เรามีความยินดีที่ได้ร่วมลงทุนในครั้งนี้ และร่วมงานกับออร์ก้าฟีดต่อไป”

นายอิทธิกร เทพมณี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท ออร์ก้าฟีด จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าโปรตีนจากแมลงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน และจะช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงได้ ทั้งในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการและความยั่งยืน และด้วยความร่วมมือและการลงทุนจากไทยยูเนี่ยนจะทำให้เราสามารถขยายธุรกิจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งแวดล้อมได้ เรายินดีที่จะได้ร่วมงานกับไทยยูเนี่ยนต่อไป โดยเฉพาะกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ของไทยยูเนี่ยน”

กองทุน venture fund ของไทยยูเนี่ยนนั้นมุ่งเน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก สารอาหารเพื่อสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอาหาร เพื่อร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องไปกับเป้าหมายของบริษัทในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนและรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา: ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

Symbol: TU