เอ็ม บี เค รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบจากสำนักงานประกันสังคม

นายสมพล ตรีภพนารถ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานประกันสังคม โดย นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK