‘เบริล 8 พลัส’ รุกขยายฐานลูกค้าใหม่ให้บริการ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ โดยนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Salesforce มาพัฒนาการเซอร์วิสลูกค้า

‘เบริล 8 พลัส’ รุกขยายฐานลูกค้าใหม่ให้บริการ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ โดยนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Salesforce มาพัฒนาการเซอร์วิสลูกค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อการเติบโตในอนาคต ชูความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

บมจ.เบริล 8 พลัส ขยายตลาดที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแก่ลูกค้าใหม่ไม่หยุดยั้ง รุกให้บริการแก่ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย นำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ Salesforce เข้าไปเพิ่มศักยภาพระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลในทุกแพลตฟอร์ม เสริมความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันรองรับดีมานด์จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และตอบสนองวิสัยทัศน์ในอนาคตของ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ ในการเติบโต

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร โดยนำ Salesforce ซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งด้าน CRM ที่มีความทันสมัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรทุกขนาดสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดี่ที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในทุกขั้นตอนครอบคลุมการจัดระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจำนวนมากและกระจายจัดเก็บในแพลตฟอร์มต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถนำข้อมูลลูกค้าดังกล่าวมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นโอกาสจากความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตในยุคของ Digital Customer ล่าสุดได้ขยายการให้บริการแก่บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ที่มีความต้องพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในทุกมิติ ทั้งความรวดเร็ว, ความถูกต้องและ ความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าได้ในทุกช่องทางแบบ OMNI-Channel โดยบริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและซอฟต์แวร์ Salesforce เข้ามาเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบและเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณเดฟ หลิว ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อจำกัดในการเดินทางจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งในด้านการซื้อ-ขาย รวมถึงการค้นหาข้อมูลบริการต่างๆ ทำให้ปัจจุบัน “ออนไลน์” กลายเป็นช่องทางหลักในการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางสำคัญของธุรกิจในการให้บริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้สูงสุด

“ลูกค้าย่อมต้องการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ บริษัทฯ จึงมองหาโซลูชั่นจากผู้ให้บริการที่สามารถเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

สำหรับ เบริล 8 พลัส ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ตอบสนองวิสัยทัศน์ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปสู่การขายและการทำตลาด รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่

1)วิเคราะห์และพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในงานบริการของลูกค้าและตัวแทนในด้านความรวดเร็ว, ความถูกต้องและต่อเนื่องของข้อมูลที่มาจากหลากหลายระบบ, และช่องทางการติดต่อที่เพิ่มมากขึ้นแบบ OMNI-Channel เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะรักษาระดับความพึงพอใจในและทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้าไว้ได้

2)เพิ่มศักยภาพของแบรนด์ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฝ่านทางสื่อออนไลน์จากหลากหลายแพลตฟอร์ม (Social Listening) โดยเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับหรือให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)สร้างช่องทางสื่อสารและติดต่อกับบริษัทฯผ่านทางเครือข่ายชุมชนของลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Customer Community Portal) ที่จะทำให้ดูแลและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

4)พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการเติบโตทั้งในด้านปริมาณลูกค้าและความหลากหลายของบริการรวมถึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในอนาคต

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย