TWPC ช่วยลดโลกร้อน

เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่น่าชื่นชม สำหรับ บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ล่าสุดเข้าร่วมเป็นสมาชิก Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในที่สุด สะท้อนถึงความเข้มแข็งในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว พร้อมแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ในระดับโรงงาน สู่ระดับสากล…เห็นแบบนี้แล้ว ต้องขอปรบมือรัวๆ ให้กับบอสหนุ่มคนเก่ง “โฮ เรน ฮวา” ที่นอกจากจะบริหารงานอย่างเข้มแข็ง โปร่งใส ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่มา: ไทยวา

Symbol: TWPC