ดีลอยท์ ประกาศผลผู้ชนะ รางวัล “Thailand’s Best Managed Companies” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศมอบรางวัลให้แก่ 6 บริษัทผู้ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Thailand’s Best Managed Companies จัดทำขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่มีรายได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ชนะรางวัล “บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย” ปี 64 
บริษัท อุตสาหกรรม 
บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ร้านสะดวกซื้อ 
บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมและการก่อสร้าง 
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คมนาคม 

การมอบรางวัล Thailand’s Best Managed Companies เป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัล Best Managed Companies ของ Deloitte ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยใช้กระบวนการประเมินผลที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร การประเมินเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรในประเทศไทย เป็นไปตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 37 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ การที่บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในปีนี้ รวมถึงบทบาทของบริษัทผู้ชนะในการขับเคลื่อนชุมชน อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง การมอบรางวัล Best Managed Companies ให้กับบริษัทเอกชนในประเทศไทย มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด ดีลอยท์ขอร่วมแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จกับบริษัทผู้ชนะรางวัลรุ่นแรกของเราในครั้งนี้”

บริษัทที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระ โดยประเมินทักษะและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,000 แห่งมาแล้ว ผู้นำธุรกิจนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโปรแกรมไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน

ทวี ทวีแสงสกุลไทย Leader ของโปรแกรม Best Managed Companies ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกประทับใจที่บริษัทหลายแห่งเข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วยความเต็มใจและเปิดใจรับกระบวนการประเมินดังกล่าว ทีมผู้บริหารของบริษัทต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลาที่ท้าทายทางเศรษฐกิจนี้”

แม้ว่าการล็อกดาวน์ทั่วประเทศจะขยายเวลามากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก บริษัทผู้ชนะยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตน เพื่อสร้างความก้าวหน้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถของพวกเขาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า “เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเบทาโกร นับเป็นหนึ่งในองค์กรเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของประเทศที่ทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ถีชีวิตที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจึงทุ่มเทในการผลิตเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์คุณภาพสูง เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับสัตว์ ซึ่งปลอดภัยสำหรับมนุษย์เช่นกัน ดังนั้น ผมในฐานะตัวแทนของ เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของทุกคน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเรา ผมเชื่อว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกกำลังใจและแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรต่อไป”

เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมในฐานะผู้บริหารของบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 จาก Deloitte รางวัลนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการทำงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “Worldclass product, Worldclass brand” เพื่อพัฒนาองค์กรให้เราก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลก”

วีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัลจาก Deloitte ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า การที่เราสามารถนำพลังของคนรุ่นใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้บริษัทเติบโตไปตามเส้นทางที่ควรจะเป็น ผมรับรางวัลนี้ในนามของพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ร่วมต่อสู้และฟันฝ่ากันมาตลอดหลายปี”

วิโรจน์ ทานัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการและการทำ LAB ช่วยให้เราเห็นภาพกระบวนการจัดการที่มีอยู่และได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงสุขภาพขององค์กร ในขณะที่การได้รับรางวัลทำให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลกิจการของเรานั้นถูกต้องในทุกมิติ ซึ่งได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล และ พันธมิตรที่มุ่งหวัง”

จรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้ชนะรุ่นแรก ของ Thailand’s Best Managed Companies รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ารูปแบบธุรกิจของเราแข็งแกร่งและตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารไทยทั้งในประเทศและระดับสากล เราขอขอบคุณทีมงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา”

ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีมากและภาคภูมิใจที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในผู้ชนะโปรแกรม Thailand’s Best Managed Companies ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้บริหาร พนักงานทั้งหมด และผู้บริหารรุ่นใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันบริษัทให้ประสบความสำเร็จ ความท้าทายครั้งใหญ่ของ ไวส์ คือเราต้องการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะเดียวกันสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราต้องก้าวจากการเป็นบริษัทที่ดีไปสู่การเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม และเชื่อว่าการได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ประจำปีพ.ศ.2564 เป็นก้าวสำคัญที่จะนำบริษัท ไวส์ สู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต”

คณะกรรมการตัดสินอิสระ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ตัดสินผู้ชนะตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำของ Best Managed Companies คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินในปีนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดรุษกร วิสุทธิสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย อรวรรณ หอยจันทร์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Forbes Thailand

หมายเหตุ แม้ว่าผู้ชนะจะเป็นบริษัทจดทะเบียน แต่มีการใช้คำว่า ‘บริษัทเอกชน’ ณ ที่นี้ เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นของเอกชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นวิธีคัดกรองคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Best Managed Companies ของ Deloitte

ที่มา: เทิร์นอะราวด์ โฟกัส