นมอัลมอนด์สูตรอโวคาโดแบรนด์ 137 ดีกรี คว้ารางวัล Hong Kong LOHAS Award 2021

นมอัลมอนด์แบรนด์ 137 ดีกรี สูตรอโวคาโดและผักรวม โดย บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับรางวัล Hong Kong LOHAS Award 2021 ประเภท Best Organic Milk  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ

อริสา กุลปิยะวาจา  อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่นมอัลมอนด์แบรนด์ 137  ดีกรี ได้รับรางวัล  Best Organic Milk ในเวที Hong Kong LOHAS Award ประจำปี 2021 โดยมอบให้ผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์คั้นสดเต็มเมล็ดสูตรผสมอโวคาโดและผักรวม ซึ่งบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นผลิตสินค้านี้เป็นรายแรกของโลก โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความสนใจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของสินค้าแบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่นและมาตรฐานไม่แพ้ใครในตลาดระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า การมอบรางวัล Hong Kong LOHAS Award จัดขึ้นภายในงาน LOHAS Expo 2021 โดย LOHAS Association of Hong Kong เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ปลอดภัย ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน โดยจะมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วโลก

นมอัลมอนด์แบรนด์ 137 ดีกรี สูตรอโวคาโดและผักรวม โดย บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับรางวัล Hong Kong LOHAS Award 2021 ประเภท Best Organic Milk  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ

อริสา กุลปิยะวาจา  อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่นมอัลมอนด์แบรนด์ 137  ดีกรี ได้รับรางวัล  Best Organic Milk ในเวที Hong Kong LOHAS Award ประจำปี 2021 โดยมอบให้ผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์คั้นสดเต็มเมล็ดสูตรผสมอโวคาโดและผักรวม ซึ่งบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นผลิตสินค้านี้เป็นรายแรกของโลก โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความสนใจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของสินค้าแบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่นและมาตรฐานไม่แพ้ใครในตลาดระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า การมอบรางวัล Hong Kong LOHAS Award จัดขึ้นภายในงาน LOHAS Expo 2021 โดย LOHAS Association of Hong Kong เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ปลอดภัย ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน โดยจะมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วโลก

ที่มา: ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์