‘ทานตะวันอุตสาหกรรม’ เพิ่มมาตรการดูแลพนง. – ประกันสุขภาพกลุ่ม ‘การฉีดวัคซีนโควิด’

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP เพิ่มมาตรการจัดทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส โควิด- 19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนกว่า 2,000 ชีวิต ครอบคลุมผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนหน้า ขานรับมาตรการภาครัฐ ออกนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ควบคู่มาตรการ Factory Isolation สำหรับโรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดและแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เนื่องจากการระบาดในระลอกใหม่นี้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ พร้อมกับที่บริษัทฯ เรายังมีพนักงานที่ต้องออกมาปฏิบัติงาน หรือคนในครอบครัวของพนักงานที่ออกไปทำงานนอกบ้าน ก็มีความเสี่ยงจะนำเชื้อสู่ครอบครัวได้ จึงได้เพิ่มมาตรการจัดทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมกว่า 2,000 คน ดูแลค่ารักษาพยาบาล ผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกัน และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกับพนักงานด้วย เพื่อให้มีความมั่นใจ และปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น”

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตอบรับมาตรการภาครัฐในการควบคุมโควิด-19 โดยการออกนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้านสำหรับพนักงานประจำสำนักงาน ด้านโรงงานเน้นย้ำความปลอดภัยของพนักงานที่สุด พร้อมรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า

“สำหรับพนักงานโรงงานนั้น เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สิ่งสำคัญคือ การดูแลสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยให้พนักงาน เพราะพวกเขายังคงต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน ครอบครัว และสังคมรอบข้าง” นางพจนารถกล่าว
ด้านการปฏิบัติงานในโรงงาน เน้นความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก โดยมีมาตรการ Factory Isolation อย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าออกโรงงานทุกครั้ง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการ แอลกอฮอลล์ที่ครอบคลุม และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างเคร่งครัด พร้อมมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคารและสแกน QR Code เช็คอินเข้าและออกอาคาร นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกเป็นระยะให้แก่พนักงานอีกด้วย

ที่มา: ไออาร์ พลัส