DITP เปิดอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคใต้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ DITP ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา แต่การให้ความรู้ยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าออนไลน์ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาจากรูปแบบออฟไลน์เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 200 ราย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2564  ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง โดยสถาบัน NEA ได้เชิญกูรูในด้านการทำการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ ไปรษณีย์ไทย Exim Bank เป็นต้น มาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 3 ในปีนี้ และจัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z) ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Start Up) ผู้สนใจทั่วไปรวมถึงผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาในหลักสูตรเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การบรรยายหัวข้อ “วางแผนธุรกิจหลัง Covid-19 เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ” แนะนำแนวทางการวางแผนอย่างเป็นระบบในการเริ่มต้นการทำการค้าระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ในการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างเป็นขั้นตอน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริการ Logistics สำหรับ E-commerce และเปิดธุรกิจออนไลน์บน Thailandpostmart.com” รวมรายละเอียดทุกบริการจากไปรษณีย์ไทย รวมทั้งการสร้างร้านค้าออนไลน์บน Thailandpostnart.com จากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE Official Account 360 องศา” เรียนรู้และลงมือทำจริงกับการใช้ LINE OA อย่างรอบด้านในการทำธุรกิจ พร้อมอัพเดต feature ใหม่ๆ ที่ LINE OA พัฒนามาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษสำหรับชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในหัวข้อ “สร้างอนาคต ยกระดับ SMEs ภาคใต้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” การปรับตัวและแผนการรับมือให้ทางผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจจากผลกระทบจาก Covid-19 รวมถึงแนวทางในการพัฒนาหรือ ให้ความรู้ด้าน platform online ที่ทางจะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในการทำค้าระหว่างประเทศ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต่อยอดแบรนด์สินค้า เดินหน้าสู่การค้าระหว่างประเทศ” การอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งแบรนด์ การต่อยอดสินค้าพื้นเมือง พื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการนำสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศของแบรนด์ ‘พรทิพย์ ภูเก็ต’ และ ‘ภูษาเล’

สำหรับหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 นี้ ในปี 2564 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้เตรียมจัดการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยอีก 1 ครั้งที่เหลือจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109

ที่มา: ซูม พีอาร์