“ไอร่า แฟคตอริ่ง” ลุยให้บริการ e-Factoring รับซื้อบิลออนไลน์ เปิดช่องทางเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ SMEs แบบถึงตัว

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) ลุยให้บริการรับซื้อบิลผ่านระบบ E-factoring อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น สบช่องพลิกวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปูทางให้บริการช่องทางออนไลน์ แบบรวดเร็ว ไม่ต้องใช้หลักประกัน ระบุการให้บริการดังกล่าวช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ และตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้นำด้านให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทแฟคตอริ่ง แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่งในปีนี้ ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ AF มีการปรับกลยุทธ์โดยการนำเทคโนโลยี (Digital) เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมสินเชื่อมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ e-Factoring หรือระบบการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนำเงินจากการขายเอกสารการค้าไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอพิจารณาจากเอกสารที่ลูกค้านำส่งมาบริษัทแบบเดิม

“ ไอร่า แฟคตอริ่ง ได้มีนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น และยังลดขั้นตอนการรับซื้อ Invoice / Bill ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ และลูกค้าของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้ประกอบการทำรายการขายเอกสารการค้าได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท ”นายอัครวิทย์ กล่าว

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สามารถใช้บริการการรับซื้อบิลออนไลน์ ผ่านระบบ e-Factoring ทางบริษัทฯได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการที่คู่ค้าให้ความร่วมมือในการเชื่อมระบบธุรกรรมการค้าระหว่างกัน ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เพียงแค่คลิกเลือกรายการ Invoice / Bill ที่ต้องการขายเอกสารการค้าจากระบบซึ่งลูกหนี้การค้า Upload ข้อมูล Invoice เข้าสู่ระบบ e-Factoring ไว้แล้ว เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอขายลดเอกสารการค้า โดยไม่ต้องรอส่งเอกสารตัวจริงมาที่บริษัทฯ แบบเดิม

ซึ่งจะช่วยในเรื่องลดความเสี่ยงในการรับซื้อเอกสารการค้าและข้อกังวลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน เพราะได้รับข้อมูลเอกสารการค้าจากลูกหนี้การค้าโดยตรงสะท้อนการมีธุรกรรมจริง กระบวนการตรวจสอบเอกสารจึงใช้เวลาลดลงมาก

สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ 2 คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทฯเบื้องต้นแล้ว และมีความต้องการขายลดลูกหนี้การค้าสามารถทำการ Upload Invoice เข้าระบบ e-Factoring เพื่อให้บริษัทฯทำการตรวจสอบตามกระบวนการรับซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องรอพิจารณาจากเอกสารตัวจริง ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการทำงาน ลูกค้าก็จะได้รับเงินเร็วขึ้น ซึ่งหากลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้ามา ทางบริษัทฯก็จะเริ่มทำงานทันที ควบคู่ไปกับการรอเอกสารตัวจริงที่จะส่งเข้ามา แต่จะยังไม่โอนเงินกู้ให้จะรอจนกว่าเอกสารตัวจริงซึ่งต้องถูกต้องตรงกันมาถึงมือจึงจะโอนเงินกู้ให้ลูกค้า

“การนำ “ ระบบ e-Factoring มาบริการในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน (social distancing) และส่งผลต่อการเดินทางของลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้ชัดในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางมาทำธุรกรรมขอสินเชื่อกับทาง AF ได้ จึงเป็นโอกาสของAF ในเรื่องการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบ e-Factoring ” นายอัครวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่จัดโดย SET และ mai ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบ E-factoring ดังกล่าว ซึ่งเป็นการรองรับการใช้งาน และตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้า SMEs ที่คาดว่าจะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์