ไทยสมายล์ เปิดคู่สาย Smile Refund Center พร้อมดูแลลูกค้าโดยนักบินและลูกเรือ

สายการบินไทยสมายล์  ขยายการดูแลลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เปิดคู่สายใหม่เพิ่มเติม โทร. 02-117-8800 ให้บริการทุกวัน โดยนักบินและลูกเรือ เวลา 08.30-17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2564

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า “เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้บางพื้นที่จึงได้ออกมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดทางด้านการเดินทางของลูกค้า ไทยสมายล์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ Smile Refund Center ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลการเดินทางและรับเรื่องการขอคืนเงินในรูปแบบวงเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางได้ในขณะนี้ โดยไทยสมายล์เข้าใจและเร่งดำเนินการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหน่วยงานเฉพาะกิจนี้เป็นอาสาสมัครที่เป็นนักบิน ลูกเรือ และพนักงานจากสำนักงานใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกลูกค้าทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”

“ไทยสมายล์เป็นสายการบินของคนไทย ซึ่งในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ ไทยสมายล์จึงยึดหลัก ไม่เท ไม่ทิ้ง บริการด้วยรอยยิ้มทุกวัน” นางชาริตา กล่าวเสริม

ผู้โดยสารสามารถติดต่อกรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และเลือกเหตุในการร้องขออื่นๆ (Covid-19)

หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์  (Smile Service Center) ทั่วประเทศในเวลาทำการ อีเมล customer.service@thaismileair.com, Call Center โทร 1181, 02-118-8888ให้บริการทุกวัน  เวลา 06.00-21.00 น.  และช่องทาง Live Chat (Web Chat) ในเว็บไซต์ www.thaismileair.com ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์