เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด แผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อไวรัส VIRUS BUSTER FILTER

ชอย จองฮอนร์ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท แฮงบก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าแผ่นกรองอากาศไวรัส บัสเตอร์ ฟิลเตอร์ (Virus Buster Filter) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม แผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ เจ้าเดียวในประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ (คนกลาง) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีและหัวหน้าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้สาระความรู้ด้านนวัตกรรม และผลตรวจ CoronaVirus ณ บริษัท แฮงบก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1.นางสาววิชิดา เครือนาค แขกผู้มีเกียรติ
2.นายเจษฐา อัครเมธาธิติ ผู้แทนจำหน่าย
3.นายชอย จองฮอนร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แฮงบก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าแผ่นกรองอากาศไวรัส บัสเตอร์ ฟิลเตอร์ (Virus Buster Filter)
4.รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และหัวหน้าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
6.นางสาวปุณยนุช จิรโชติศักดา แขกผู้มีเกียรติ
7.นางสาวปรียาภรณ์ บุญโฉม แขกผู้มีเกียรติ

ที่มา: แฮงบก อินเตอร์เนชั่นแนล