เอ็นไอเอ ร่วมนำนวัตกรรมต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (คนขวา) รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือการนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย ภายใต้โครงการ“เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต: MARKET LED INNOVATION” เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ การขยายตลาด และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์