TK มอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการ Dare to Change มุ่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย ดร.ชุมพล พรประภา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัล 185,000 บาท สนับสนุนโครงการ Dare to Change ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจคณาจารย์ในการพัฒนาตนเอง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning ให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับมอบ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: แอบโซลูท พีอาร์

Symbol: TK