Eastspring ร่วมกับ J.P. Morgan จัดงานสัมมนา Bonds are back!

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำทีมโดย นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง)  นางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) และ…

thaipr.net

21 ก.ย. 65