ศูนย์ FLEC โชว์ผลสำเร็จ กิจกรรม “ขยะดี มีค่า” ปี 2565 ปกป้องธรรมชาติ สร้างรายได้ให้แรงงานประมงต่างชาติ

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (ศูนย์ FLEC) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ดำเนินกิจกรรม “ขยะดี มีค่า” ชวนแรงงานประมงต่างด้าว และเรือประมง มีส่วนร่วมจัดการปริมาณขยะอย่างถูกวิธี…

thaipr.net

25 พ.ย. 65
1 2 3 7