สนามธนาซิตี้ คันทรี คลับ เตรียมพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกรีนใหม่ทั้งหมดโดยใช้วิธีการใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องปิดสนาม

กรีนถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสนามกอล์ฟโดยเป็นส่วนที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของสภาพสนามจากมุมมองของนักกอล์ฟ จึงส่งผลให้ฝ่ายดูแลสนามของทุกสนามใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากในการรักษาสภาพกรีนให้อยู่ในสภาพที่…

InfoQuest Limited

24 พ.ย. 64